Košiciach pri Základnej škole Bruselská 18 na sídlisku Ťahanovce začal súbor opäť pracovať v septembri 2002.

Vedenie súboru
Lenka Adzimová, vedúca súboru a choreografka
Ivan Harach, vedúci detskej ľudovej hudby
Aj v Košiciach súbor spracúva výlučne folklórny materiál svojho bývalého pôsobiska - obce Kluknava. Využíva silný detský potenciál najmladšieho košického sídliska a zároveň ponúka možnosť zmysluplného využívania voľného času pre tieto deti. Prináša do mestského prostredia kus múdrosti predkov, svedectvo o ich živote, práci, hodnotách a zvykoch. Na platforme synkretického zážitkového učenia a na základe poznania o pradávnej ľudskej spätosti s prírodou učí deti intenzívnejšie ju vnímať. Podporuje prirodzenú detskú túžbu po poznaní tajomna minulého. Pomáha deťom orientovať sa v estetických hodnotách umeleckých prejavov a tak pestuje ich celoživotnú náklonnosť k ľudovému umeniu.

A to komplexnou múzickou výchovou a formou im najbližšou – hrou.