Chceli by ste vidieť Viganček v akcii?
Najbližšie budeme účinkovať na týchto podujatiach:

8.10.2018 v Štátnom divadle Košice pri príležitosti výročia založenia Centra voľného času Popradská 86, Košice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS
do oboch zložiek DFS Viganček bude dňa 12.9.2018
 

o 16:00 hod. zápis detí do MiniVigančeka + krátke rodičovské zamerané na organizačné záležitosti. 
Prosím priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do záujmového útvaru/ obe strany.

o 17:00 hod. zápis nových aj "starých" členov do Vigančeka na školský rok 2018/2019. 
Spojené s Valným zhromaždením OZ Viganček.
Prosím priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do záujmového útvaru
/ obe strany, vzdelávací poukaz (ak ho dávate pre CVČ) a vyplnený evidenčný lístok.

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa do záujmového útvaru
            Evidenčný lístok

 Zápis sa koná bez detí!