Najbližšie vystúpenia

30.4.2022/ Stavanie májov/ Hlavná ulica Košice/ 16:00 hod.
5.5.2022/ Vystúpenie na Miestnom úrade MČ Sídlisko Ťahanovce/ 14:00 hod.
14.5.2022/ Vidiečanova Habovka/ Krajská súťaž v Seni
12.6.2022/ Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce/ 14:00 hod. 
24.6.2022/ Cassoviafolkfest/ Divadlo Grand/ program Generácie/ 18:00 hod.