2% z ročnej dane
Aj v tomto roku sa Občianske združenie Viganček uchádza o Vašu priazeň a prosí Vás o dve percentá z Vašich minuloročných daní. 
Z takto investovaných prostrostriedkov chceme ďalej investovať do zabezpečenia činnosti súboru a zlepšenia prostredia našich detí. V roku 2019 tak Viganček získal 3329,40 €. Použitie prostriedkov je presne rozpísané v nižšie zverejnenej správe.
Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:
31.3.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznania a poukazujú aj 2 % z dane.
30.4.2020 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane.
Editovateľné tlačivo Vyhlásenia je TU.
Vyplnené dokumenty stačí doručiť do Tančiarne a my sa postaráme o ich distribúciu na príslušné daňové úrady.
Veríme, že dokážete osloviť aj Vaše širšie okolie, známych, rodinu a priateľov a podporíte tak aktivity Detského folklórneho súboru Viganček.
Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Vedenie Detského folklórneho súboru Viganček, Košice Vás srdečne pozýva na slávnostný program pod názvom MEDZI RIADKAMI, ktorý uvedieme pri príležitosti 30.výročia založenia súboru v sobotu 28.3.2020 o 16:00 hod. na javisku Divadla Grand v Košiciach.
Cena vstupenky je 8,- eur. Predpredaj: Ticketportal.sk