iniviganček pracuje pri Materskej škole Budapeštianska 3 v Košiciach od roku 2004. Združuje deti od 4 do 6 rokov a učí ich
• hudobno - pohybové hry, detské piesne
• hre na jednoduchých rytmických a melodických nástrojoch
• najznámejšie jednoduché tančeky vychádzajúce z ľudového umenia.
A ďalej: správnemu držaniu tela, priestorovej orientácii, precíteniu hudby, scénickému výrazu.

Rozvíja hudobnú pamäť, vokalizáciu a intonáciu. Na základe riekaniek ich učí hudobnej rytmike. Vytvára prvý zásobník tanečných pohybov, pozícií a figúr. Metódou tvorivej dramatiky ich vedie k rozvoju tvorivosti v intenciách hudobno – pohybových a vokálnych. A zároveň ich pripravuje na účinkovanie vo „veľkom“ Vigančeku ako aj na ďalšie stupne tanečného vzdelania.

Prvá premiéra 15.5.2005.