Charčica

Charčica
rok vzniku choreografie: 
2017
typ: 
zvykoslovná
autorka choreografie: 
Lenka Adzimová na základe literárneho podkladu Márie Ontkovej
hudobná úprava: 
Ľubomír Varínsky
hudobný sprievod: 
píšťala/ Matej Maňkoš, ústne harmoniky/ Ľubomír Varínsky, Matej Topoľovský
libreto: 

Gazdove sebe okolo Dzura poprepatriali, či im diždžova voda na luku ňepriňesla dajake kamene, abo či im charčice ňeporiľi žem. Ked virośne trava a začne śe kośic, ta bi sebe kośače urvaľi kosi. Ked bulo charčicovich kopkoch priveľo, daľši dzeň ešči za cmi, kim je všadzi cicho, poslaľi menše dzeci charčicu lapac.Hvarilo še, že na Dzura von zo žemi šicke pokladi vichodza a tak ich nebulo treba dva razi pošelac

popis: 

Rozprávanie o tom, ako sa chytiť krta a čo s ním urobiť.

dĺžka: 
9 min.
ocenenia: 
máj 2017/ strieborné pásmo v krajskej súťaži detských folklórnych súborov "Na tej lúke, na zelenej"