Odľajme sebe jar

rok vzniku choreografie: 
I.: 1995, II.: obnovená premiéra: 2004
typ: 
tanečno - hudobná choreografia
autorka choreografie: 
Lenka Adzimová
hudobná úprava: 
I.: Peter Kováč; II.: Ivan Harach
hudobný sprievod: 
akordeón: I.: Peter Kováč; II.: Ivan Harach
libreto: 

Skorá jar, deti už majú plné zuby zimy a preto vychádzajú na ešte skúpe jarné slniečko a zobúdzajú zem, stromy, rastliny i zvieratá. A to spôsobom sebe vlastným: pesničkami, hrami, riekankami, povymýšľanými, alebo z riekaniek prerobenými zaklínadlami.

dĺžka: 
10´