Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013

Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Medzinárovný festival školských divadiel v španielskom jazyku 15.4.2013
Foto: 
Lenka Adzimová