35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012

35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
35.výročie ZŠ Požiarnicka 13.12.2012
Foto: 
Lenka Adzimová