Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016

Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016
Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016
Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016
Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016
Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016
Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016
Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016
Nové tanečné sály/ diel 3./ 7.5.2016
Foto: 
Lenka Adzimová